0
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ECO - DEF

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ECO - DEF

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển ECO LIFE Việt Nam đầu tư dây chuyển sản xuất đồng bộ dung dịch xử lý khí thải tiêu chuẩn. Sản phẩm có tên gọi Dung dịch xử lý khí thải Ô tô ECO – DEF (Diesel Exhaust Fluid).

- Dây chuyền sản xuất Dung dịch xử lý khí thải Ô tô ECO – DEF được vận hành tại nhà máy đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho lĩnh vực sản xuất, pha chế và kinh doanh dung dịch xử lý khí thải ôtô do Viên nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng cấp

- Dây chuyền sản xuất bao gồm hệ thống các bình chứa tiêu chuẩn, nguyên liệu đầu vào tinh khiết, thiết bị đo lường và kiểm tra chính xác, hiện đại bậc nhất