0
DUNG DỊCH ECO- DEF

DUNG DỊCH ECO- DEF

Dung dịch xử lý khí thải Ô tô ECO - DEF (Diesel Exhaust Fluid) là một dung dịch nước urê được sản xuất với thành phần 32.5% ure tinh khiết và 67.5% nước tinh khiết khử ion.

- Dung dịch xử lý khí thải ôtô ECO-DEF không gây tắc kim phun, không gây cháy nổ hay độc hại.

- Cách sử dụng dễ dàng : Mở nắp đổ trực tiếp vào bình chứa dung dịch xử lý khí thải ôtô  của bộ SCR, không pha thêm nước hoặc hóa chất khác.

- Dung dịch xử lý khí thải Ôtô ECO- DEF phù hợp tiêu chuẩn TCCS 01:2022/ ECO LIFE Số SP -22 theo tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm ISO 22241-2-2019 được cấp bởi Viên nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng.