0
Dây chuyền sản xuất nước xử lý khí thải ô tô

Dây chuyền sản xuất nước xử lý khí thải ô tô

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển ECO LIFE Việt Nam đầu tư dây chuyển và sản xuất đồng bộ dung dịch xử lý khí thải. Sản phẩm có tên gọi ECO - DEF(Diesel Exhaust Fluid). Dung dịch ECO – DEF có các thành phần và các chỉ tiêu chất lượng tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 22241-2, tương thích với động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, 5 và 6.