0
Sản phẩm ECO - DEF

Sản phẩm ECO - DEF

Dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel (viết tắt tiếng Anh là DEF - Diesel Exhaust Fluid) thành phần gồm 32.5% ure tinh khiết và 67.5% nước tinh khiết khử ion theo tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm ISO 22241-2-2019 được cấp bởi Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng. ECO-DEF được sử dụng làm vật liệu tiêu hao để giảm nồng độ chất xúc tác (SCR) để giảm nồng độ NOx trong phát thải khí thải của động cơ diesel.

Dung dịch xử lý khí thải động cơ ECO - DEF là chất lỏng không màu, không mùi, không gây tắc kim phun, không gây cháy nổ và không độc hại.

Hình thức đóng gói đa dạng phù hợp với nhu cầu sử dụng của các xe:

+ Can nhựa: 20 lít
+ Tank: 1000 lít/ 2000 lít
+ Cột bơm: 1000 lít/ 2000 lít