0
Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA URÊ TRONG ĐỘNG CƠ DIESEL

24/08/2022

Khi nhiên liệu diesel cháy, nhiều chất độc hại được thải ra hơn so với động cơ xăng, đó...
Xem thêm

CHUẨN KHÍ THẢI MỨC 5 YÊU CẦU Ô TÔ PHẢI ĐẠT NHỮNG TIÊU CHUẨN GÌ?

12/08/2022

Tiêu chuẩn khí thải mức 5 là gì và từ 1/1/2022, ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mớ...
Xem thêm

Những dòng xe Hyundai đang sử dụng nước Ure/ Adblue

19/07/2022

Xe hyundai sử dụng AdBlue (nước Ure).
Xem thêm

Tiêu chuẩn khí thải là gì? Các tiêu chuẩn khí thải của Châu Âu (EURO)

29/06/2022

Trong quy định khí thải từ năm 1970, tiêu chuẩn đầu tiên của Châu Âu được gọi là Euro...
Xem thêm

DUNG DỊCH XỬ LÝ KHÍ THẢI DẦU (DEF) LÀ GÌ? CÁCH BẢO TRÌ DEF.

04/06/2022

Chúng tôi giải thích về việc quy định khí thải Euro 6 có ý nghĩa gì đối với ô tô của chúng ...
Xem thêm